Co-in-Co Project

English

These slides are providing the theory, knowledge, research and practical exercises, as well as additional sources for personal in-depth study, for the following topics:
Module 1: Entrepreneurship in cluster networks
Module 2: General Digital skills
Module 3: Digital skills for Business Owners

Dansk

Disse præsentationer indeholder teori, viden, forskning og praktiske øvelser samt yderligere kilder til personlig dybdegående undersøgelse af følgende emner:
Modul 1: Iværksætteri i klyngenetværk
Modul 2: Generelle digitale færdigheder
Modul 3: Digitale færdigheder for virksomhedsejere

Kalaallisut

Saqqummiunneqarsimasut ukuninnga imaqarput: teori, ilisimasat, ilisimatusarneq praktiskimillu sungiusaatit, taavalu annertusisamik misissuinermi sammisani paasissutissat ukuullutik:
Modul 1: Eqimattatut attaveqaateqarnermi aallarnisaaneq
Modul 2: Digitalimik sakkussat
Modul 3: Suliffeqarfiutilinnut digitalimik sakkussat

Norsk

Disse lysbildene inneholder teori, kunnskap, forskning og praktiske øvelser, samt ytterligere kilder for personlig fordypning i følgende emner:

Modul 1: Entreprenørskap i klyngenettverk
Modul 2: Generelle digitale ferdigheter
Modul 3: Digitale ferdigheter for bedriftseiere

Íslensku

Á þessum glærum finnurðu fræðslu og kynningarefni, verklegar æfingar ásamt ýtarefni til þjálfunar í eftirfarandi efni:

Kafli 1: Frumkvöðlastarf í klasasamstarfi
Kafli 2: Almenn stafræn færni
Kafli 3: Stafræn færni fyrir eigendur fyrirtækja

Eesti keel

Need slaidid pakuvad teooriat, teadmisi, uurimistööd ja praktilisi harjutusi, samuti täiendavaid allikaid isiklikuks põhjalikuks uurimiseks järgmiste teemade jaoks:
Moodul 1: Ettevõtlus klastrivõrkudes
Moodul 2: Üldised digitaalsed oskused
Moodul 3: Digitaalsed oskused ettevõtete omanike jaoks.

Lietuvių kalba

Šiose skaidrėse pateikiama teorija, žinios, moksliniai tyrimai ir praktinės užduotys, taip pat papildomi šaltiniai asmeninėms išsamioms studijoms šiomis temomis:
Modulis 1: Verslumas klasterių tinkluose
Modulis 2: Bendrieji skaitmeniniai įgūdžiai
Modulis 3: Skaitmeniniai įgūdžiai įmonių savininkams

Latvia

Šie slaidi sniedz teoriju, zināšanas, pētījumus un praktiskus uzdevumus, kā arī papildu avotus padziļinātai izpētei par šādām tēmām:

Modulis 1: Uzņēmējdarbība klasteru tīklos
Modulis 2: Vispārīgas digitālās prasmes
Modulis 3: Digitālās prasmes uzņēmumu īpašniekiem